محصول مورد نظر روغن موتور بازیابی شده از روغن سوخته و همچنین ساخت گریس می باشد .

تصفیه دوم روغن موتور به دلیل جلوگیری از نفوذ روغنهای مصرف شده به محیط زیست و بالنتیجه آلوده نمودن آن خود کمک بزرگی به حفاظت محیط زیست می نماید.

علاوه بر آن با توجه به روند رشد مصرف روغن طی 10 سال گذشته تهیه روغن با روش ساده و قابل دسترسی در داخل کشور به میزان قابل توجهّی از واردات آن به داخل کشور جلوگیری خواهد نمود .

معمولاً از خوراک اولیه به برج تقطیر 15 – 10% گازوئیل ، 8% روغن ، 10 SAE و 5 SAE و مابقی آن روغن 30 SAE بدست خواهد آمد .

بنابراین در این طرح روغن پایه به دست آمده همان روغن 30 SAE می باشد که با افزودن مواد اضافی به روغن موتور تبدیل خواهد شد . از همین روغن پایه می توان جهت تهیه گریس نیز استفاده نمود که با افزودن پیه و قلیا به میزان مشخّص در واحد گریس سازی این عمل انجام می گیرد .

نکته :

لازم به تذکّر است که علیرغم اینکه میزان گازوئیل بدست آمده از بالای برج تقطیر 15 – 10% خوراک ورودی می باشد ، لکن به دلیل وجود ناخالصی در آن و بوی زننده ای که داشته نیاز به تصفیه داشته و بدون انجام مراحل پالایش کامل قابل عرضه به بازار نخواهد بود و تنها می توان در کارخانه پس از جمع آوری آن در مخزن جدا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد .

C:\Documents and Settings\Jolfa\My Documents\My Pictures\eshgham\eshgham 008.jpg

مشخصات مواد اوّلیه و محل تامین آن ها

ماده اوّلیه اصلی مورد نیاز در این طرح روغن سوخته میباشد که از روغن های مصرفی خودروها به دست می آید و از منابع داخلی قابل تامین می باشد و وابستگی به منابع خارجی ندارد فقط مقداری مواد شیمیایی افزودنی ( Additive ) جهت بهبود خواص روغن به کار می رود که می توان آن را از داخل و خارج از کشور تهیه نمود .

1- روغن سوخته مورد نیاز براساس ظرفیت پیشنهادی 2500 مترمکعب روغن موتور در سال با احتساب حداکثر 40% ضایعات روغن ( 15% مرحله آبگیری و ته نشینی اوّلیه ، 5% مرحله ، اسیدزنی ، 15% تقطیر ، 5% مرحله خاک زنی ) و با احتساب میزان روغن مورد نیاز جهت تولید گریس به میزان 500 تن در سال حدود 4500 مترمکعب برآورد می شود .

2- در مرحله اسید زنی از اسید سولفوریک غلیظ به میزان 6% وزنی روغن سوخته که آبگیری شده و رسوبات آن در مخزن ته نشینی گرفته شده است ( میزان اسید اضافه شده به حرارت روغن در مخزن اسیدزنی نیز ارتباط دارد ) در سال 173 تن مورد نیاز می باشد :

ü  مقدار ضایعات در مخزن آبگیری و ته نشینی                     675 = 15% × 4500

ü  میزان روغن سوخته پس از خروج از مخزن آبگیری  (مترمکعب) 3825 = 675 – 4500

ü  ضایعات در برج تقطیر (گازوئیل خروجی      (مترمکعب)    573 = 15% × 3825

ü   میزان روغن ورودی به مخزن اسیدزنی        (مترمکعب)    3252 = 573 – 3825

ü   میزان اسیدمورد نیاز براساس وزن مخصوص روغن      (تن) 2888 = 23/888 × 3252

ü   میزان اسیدمورد نیاز براساس وزن مخصوص روغن     (تن)  173 = 6% × 2888

3- جهت تهیه گریس پایه کلسیم از آهک به میزان 3% وزنی گریس نهایی استفاده می شود که با توجّه به میزان محصول قید شده (500 تن) ، 15 تن در سال مورد نیاز خواهد بود.

325

HITEC

850

HITEC

698

HITEC
4- مواد افزودنی مورد نیاز از قبیل :                                          

به میزان حداکثر 50 تن از خارج از کشور براساس 2% وزنی روغن پایه بدست آمده استفاده می شود .

خاک رنگبر چنانچه از مرغوبیت بالایی برخوردار باشد ( بعنوان مثال ، خاک چینی و یا آلمانی ) به میزان 4-3% وزنی از روغن اسید خورده جهت رنگبری روغن کفایت خواهد داشت .
+ نوشته شده توسط طاوسی در یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 10:26 |


Powered By
BLOGFA.COM